O NAMA
Naš rad bazira se na iskustvu u vođenju poslovnih knjiga preduzeća različite delatnosti i različite veličine. Posedujemo iskustvo u knjiženju domaćeg prometa i prometa sa inostranstvom, kao što su uvoz i izvoz i drugih prometa gde postoji oslobođenje PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Takođe, u saradnji sa bankama, imamo iskustvo u pronalaženju dodatnih sredstava za naše klijente koje mogu da investiraju u svoje poslovanje.
Pružamo usluge knjiženja svih poslovnih promena koje se dešavaju tokom poreskog perioda. Na kraju godine preduzimamo sve neophodne radnje radi realnog obračuna periodičnog rezultata, kao i obračuna poreza na dobit u slučaju da je rezultat pozitivan.
Pružamo Vam mogućnost da na osnovu naših saveta donesete optimalne poslovne odluke i na taj način implementirate svoje poslovne ideje i maksimizirate svoju dobit.
CENA
Razlikujemo se po tome što Vas ne zadužujemo za osnivanje preduzeća, samo treba da regulišete takse propisane od državnih organa. Takođe, nasuprot praksi koja je ustanjena, plaćate cenu koju formiramo u saradnji sa Vama, na mesečnom nivou, bez dodatnih izdavanja za obračun zarade i druge, redovne i vanredovne poslove, a po Vašem nalogu.

Na cenu koja se formira utiče više faktora kao što su: koji je poreski obveznik u pitanju, veličina preduzeća, koliki je broj angažovanih radnika,da li ste u sistemu pdv-a, količina dokumentacije koja se knjiži i drugi. Cena može da se menja samo u posebnim okolnostima i rapidnom povećanju Vašeg poslovanja i dokumentacije koju je potrebno evidentirati.
NAŠA VIZIJA
Svakom klijentu pristupamo sa stanovišta partnerstva jer smatramo da samo kroz Vaš razvoj i mi možemo da napredujemo. Vaša satisfakcija i poverenje koje nam pružate vidimo kao naš osnovni target.

Radi pružanja visokog kvaliteta računovodstvenih usluga i poreskog savetovanja, pored stručnosti i kompetencija sa kojima raspolažemo, kontinuirano se obučavamo i pratimo izmene u zakonu.
USLUGE
Podnošenje zahteva za osnivanje preduzeća i preduzetnika (besplatno)
Vođenje glavne knjige i parćenje vaših finansijskih transakcija
Vođenje analitičke evidencije (analitike kupaca i dobavljača,kao i evidencije osnovnih sredstava i obračun njihove računovodstvene i poreske amortizacije)
Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
Korekcije stanja na kontima nakon preuzetog početnog stanja prema zahtevu u skladu sa važećim zakonskim propisima
Obračun zarade, naknade zarada i drugih primanja
Evidentiranje i obračun pdv-a
Prijava i odjava radnika (izrada ugovora o radu, rešenja o godišnjem odmoru i drugih dokumenta koja su normativno regulisana različitim zakonima)
Vođenje blagajne
Izrada završnog računa i kompletnog seta finansijskih izveštaja
Zastupanje klijenata pred poreskim i svim drugim državnim organima
Priprema dokumentacije za apliciranje kod banke za kredit
KONTAKT
Max Consulting d.o.o. Ulica: Maksima Gorkog 47, 11000 Beograd, Srbija Radno vreme: Pon-Pet 08-16 Telefon: +381 11 24 31 235 Telefon: +381 63 73 90 152 E-mail: maxconsulting.porez@gmail.com /maxconsultingdoo /Maxconsulting.porez
© 2020 MAX CONSULTING